Verta žinoti

Gaukite priminimus apie svarbiausius finansinius įvykius ir ES paramą.

Visoms

Įmonėms

Dirbantiems pagal

individualios veiklos pažymą

Reikalinga

ES parama

DUK

Paprasčiausias būdas įsteigti įmonę – elektroniniu būdu. Jei turite kvalifikuotą el. parašą, internetu galėsite įregistruoti:

 • individualią įmonę,
 • uždarąją akcinę bendrovę,
 • asociaciją,
 • mažąją bendriją,
 • viešąją įstaigą,
 • labdaros ir paramos fondą.

Pirmas žingsnis – sugalvoti įmonės pavadinimą ir jį rezervuoti Juridinių asmenų registre. Jei pageidaujamas pavadinimas dar nėra registruotas juridinių asmenų registre, prašymą rezervuoti pateiksite registrų centro savitarnos svetainėje. Paprastai, jei pavadinimas atitinka visus reikalavimus, jis įrašomas per 1 darbo dieną ir rezervuojamas 6 mėnesiams. Laikinai įrašius pavadinimą į registrą galima teikti prašymą registruoti juridinį asmenį remiantis patvirtintomis pavyzdinėmis formomis.

Kitas būdas registruoti įmonę yra pateikti reikiamus dokumentus notarui. Notaro paslaugų reikia tais atvejais, kai norima registruoti nelietuvišką pavadinimą, ne visi steigėjai ar patalpų savininkai turi kvalifikuotą el. parašą, steigimo dokumentai yra išskirtiniai ir t. t. Tokiu atveju prisideda papildomos išlaidos notarui. 

Įsteigti įmonę ir sutvarkyti visus tam reikalingus žingsnius (įregistruoti įmonę PVM mokėtoju, gauti licencijas ir t. t.) galime padėti ir mes – kreipkitės nemokamai konsultacijai.

MB ir UAB – dvi populiariausios verslo formos, iš kurių paprastai renkasi smulkusis ir vidutinis verslas.

MB steigėjai (nariai) gali pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų: kai MB yra tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris kartu yra ir valdymo organas (tokiu atveju kitų organų nėra, išskyrus susirinkimo išrinktą MB atstovą, tačiau sprendimus visais MB veiklos klausimais vis tiek priima mažosios bendrijos narių susirinkimas) arba yra MB narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – vadovas.

UAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Taip pat gali būti sudaromi kolegialus priežiūros organas (stebėtojų taryba) ir kolegialus valdymo organas (valdyba).

Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis, o su mažosios bendrijos vadovu sudaroma civilinė paslaugų sutartis.

MB privalumai ir trūkumai:

MB

PrivalumaiTrūkumai
 

Ribota atsakomybė: bankroto atveju rizikuojama tik įmonės turtu, apsaugomas asmeninis turtas;

Nereikia privalomo įstatinio kapitalo;

Vadovas dirba pagal civilinę paslaugų sutartį;

Nariai gali dirbti be darbo sutarties, taip sutaupant nemažai darbo užmokesčio mokestinių išlaidų;

Pelną galima išmokėti avansu – nereikia laukti finansinių metų pabaigos;

MB narys gali pasitraukti iš verslo atsiimdamas savo įnašą arba gali perleisti nario teises kitam asmeniui;

Kai kuriais atvejais vedama supaprastinta apskaita;

Gali būti taikomas 0 % pelno mokesčio tarifas pirmaisiais veiklos metais arba 5 % lengvatinis pelno mokesčio tarifas.

Steigėjais ir nariais gali būti tik fiziniai asmenys, todėl sunkiau pritraukti investuotojus (kitus juridinius vienetus);

Už kiekvieną MB narį reikia mokėti Sodros įmokas, ne mažesnes nei minimalus darbo užmokestis, jei narys nėra draustas kitur;

MB yra mažiau žinoma verslo forma užsienio rinkose;

Nėra nustatyta aiški balsavimo ir pelno paskirstymo tvarka, todėl gali būti sunkiau spręsti tarpusavio ginčus;

Perkant paslaugas iš užsienio (ir nesant PVM mokėtoju) PVM papildomai sumokamas Lietuvoje.

UAB privalumai ir trūkumai:
UABPrivalumaiTrūkumai
 

Ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo: akcininkai savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles;

Lengviau pritraukti investuotojus, nes akcininkais gali būti tiek fiziniai tiek juridiniai asmenys;

Norint pritraukti papildomų lėšų, UAB gali išleisti naujas akcijas, kurias įsigydami akcininkai sumoka nustatytą pinigų sumą;

Yra galimybė pasitraukti iš verslo pardavus ar perleidus savo akcijas;

Aiški balsavimo ir pelno paskirstymo tvarka: kiekviena akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime;

Jei vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur, gali būti taikomas lengvatinis 5 % pelno mokesčio tarifas vietoje įprastų 15 %.

Steigiant UAB privaloma įnešti ne mažiau kaip 2500 Eur įstatiniam
kapitalui;

Akcininkai gali išsimokėti UAB uždirbtą pelną tik per dividendus (jei UAB dirba pelningai) arba gaunant darbo užmokestį, tačiau tokiu atveju tenka mokėti didesnius mokesčius;

Kai kuriais atvejais sudėtingesnė buhalterinė apskaita.

Pelno mokestis (PM)
15 % nuo pelno (gali būti taikomas lengvatinis 0 % arba 5 % pelno mokesčio tarifas, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, pajamų ir kitų kriterijų).
Pridėtinės vertės mokestis (PVM )
21 %. MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jei pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.
Nekilnojamojo turto mokestis (jei MB turi registruoto turto arba ilgalaikės nuomos atveju iš fizinio asmens)
0,3 – 3 %
MB nario dividendai – GPM
15 % nuo pajamų iš paskirstyto pelno. Moka MB narys.
MB nario išsiimamos lėšos asmeniniams poreikiams (kaip darbo užmokestis):
Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
20 % nuo asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka MB narys.
Valstybinis socialinis draudimas (VSD)
13.83 % (jei asmuo dalyvauja papildomame pensijų kaupime papildomai taikoma 1.8 % arba 3 % įmoka) nuo 50 % asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka MB.
Privalomas sveikatos draudimas (PSD)
6.98 % nuo 50 % asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka MB.
MB nario dividendai – GPM
15 % nuo pajamų iš paskirstyto pelno. Moka MB narys.
MB vadovo, kuris yra ir MB narys, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas:
Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
15 % nuo vadovo atlyginimo. Moka MB narys.
VSD ir PSD
Nemokamos (jei vadovas draustas kitur).
MB vadovo, ne MB nario, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas:
Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
20 % nuo vadovo atlyginimo  Mokesčius moka MB.
Valstybinis socialinis draudimas (VSD)

Už Mažųjų bendrijų vadovus, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pensijų socialiniam draudimui mokamos tokia pačia tvarka, kokia mokama už asmenis, turinčius darbo santykius arba savo esme atitinkančius darbo santykius, tokiu nustatytu tarifu:

 • 15.70 % (draudėjui 8.72 %, apdraustajam 6.98 %).
 • 17.50 % jei pensijai kaupiama papildomai 1.8 %. (8.72 % pensijų draudimui, 6.98 % sveikatos draudimui ir 1.8 % papildomai pensijai).
 • 18.70 % jei pensijai kaupiama papildomai 3 % (8.72 % pensijų draudimui, 6.98 % sveikatos draudimui ir 3 % papildomai pensijai).

Moka MB.

Privalomas sveikatos draudimas (PSD)
6.98 %. Moka MB.

Norite sužinoti, kokius mokesčius reikia mokėti jūsų atveju ir ar gali būti pritaikytos lengvatos? Kreipkitės – padėsime išsiaiškinti.

Pelno mokestis (PM)
15 % nuo pelno (gali būti taikomas lengvatinis pelno mokesčio tarifas priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, pajamų ir kitų kriterijų).
Pridėtinės vertės mokestis (PVM )
21 % (UAB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.)
Nekilnojamojo turto mokestis (jei UAB turi registruoto turto arba ilgalaikės nuomos iš fizinio asmens atveju)
0,3 – 3 %
GPM (dividendai, kuriuos išmoka įmonė gyventojui)
15 %

Mokesčiai nuo darbo užmokesčio (dirbant pagal darbo sutartį):

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
 • Metinė pajamų dalis, neviršijanti 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (toliau – VDU) dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2019 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20% pajamų mokesčio tarifą.
 • Metinė pajamų dalis, viršijanti 120 VDU dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų 2019 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 27% pajamų mokesčio tarifą. 

            Moka darbuotojas.

Nedarbo socialinis draudimas
1.31 % (terminuotoms sutartims taikomas kiek aukštesnis, 2.03 % nedarbo socialinio draudimo mokesčio tarifas).
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas pagal tarifų grupes
0.14 % – 1.4 %
Pensijų socialinis draudimas
8.72 % (jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, papildomai taikoma 1.8 % arba 3 % įmoka).
Motinystės socialinis draudimas
1.71 %
Ligos socialinis draudimas
2.09 %
Privalomas sveikatos draudimas (PSD)
6.98 %. Moka darbuotojas.
Įmokos garantiniam fondui
0.16 %
Įmokos Ilgalaikio darbo išmokų fondui
0.16 %

Norite sužinoti, kokius mokesčius reikia mokėti jūsų atveju ir ar gali būti pritaikytos lengvatos? Kreipkitės – padėsime išsiaiškinti.

Investicinio projekto pelno mokesčio lengvata gali pasinaudoti praktiškai visos įmonės, investuojančios į technologinį atsinaujinimą. Apmokestinamąjį pelną nuo 2018 metų galima sumažinti net iki 100 % per 2009-2023 m. mokestinių laikotarpių patirtomis nustatytus reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, skirtomis investiciniams projektams vykdyti. O trūkstant apmokestinamojo pelno lengvatą galima perkelti į ketverius iš eilės einančius ateinančius metus.

Lengvata taikoma:

 • Mašinoms ir įrengimams;
 • Įrenginiams (statiniams, gręžiniams ir kt.);
 • Kompiuterinei technikai ir ryšio priemonėms (kompiuteriams, jų tinklams ir įrangai);
 • Programinei įrangai;
 • Įsigytoms teisėms.

Apskaičiuojant 2014 metų ir vėlesnių metų pelno mokestį, investicinio projekto lengvata taikoma ir ilgalaikio turto grupės „krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų“ turtui: krovininiams automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms. Tačiau šiai turto grupei taikomas ir apribojimas: apmokestinamąjį pelną galima sumažinti tik iki 300000 Eur patirtų išlaidų.

Svarbu žinoti, kad norintiems pasinaudoti šia lengvata keliami įvairūs reikalavimai. Norite sužinoti, ar jūsų verslas gali pasinaudoti lengvata? Kreipkitės – padėsime išsiaiškinti.

Yra du paramos darbo vietoms steigti tipai:

 • Įdarbinimas subsidijuojant;
 • Darbo įgūdžių rėmimas.

Įdarbinimas subsidijuojant

Darbdaviui nustatytą laikotarpį mokama subsidija. Ji skirta darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos dydis negali būti didesnis kaip  2 Lietuvos Respublikos  Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos dydžiai.

Darbo įgūdžių rėmimas

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė – tai galimybė įgyti trūkstamus darbo įgūdžius ir įsidarbinti, o darbdaviams – rasti tinkamą darbuotoją. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas gali būti organizuojamas asmenims, dalyvaujantiems profesiniame mokyme arba jį baigusiems ir asmenims, pirmą kartą pradedantiems veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėnesių.

Registruotis PVM mokėtoju privaloma, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų. PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta, už visas patiektas prekes ir (arba) pateiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta.

Taip pat PVM mokėtoju registruotis privaloma tada, kai visų įsigytų iš kitų valstybių narių prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų ir einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti.

Naujai steigiami Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys registravimosi Juridinių asmenų registre metu gali pareikšti pageidavimą įsiregistruoti PVM mokėtojais. Taip pat tai galima padaryti vėliau, prisijungus prie Mano VMI. Pateikus prašymą ir užpildžius VMI pateiktą klausimyną, prašymas išnagrinėjamas VMI ir per 3 darbo dienas nuo visų papildomai pateiktų ir/ar patikslintų duomenų ir/ar dokumentų gavimo dienos priimamas sprendimas.

Reikia pagalbos užsiregistruojant? Padėsime sutvarkyti visus reikalingus dokumentus.

0 % mokesčio tarifas taikomas:

Juridinių vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų bei kurie neatitinka Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamajam pelnui. Tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį, vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.

Kitų mokestinių laikotarpių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas 5 %.

5 % mokesčio tarifas taikomas:

Pasinaudoti šiuo tarifu vienetai gali tik tuo atveju, jei tie vienetai atitinka 3 sąlygas:

 • vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių;
 • mokestinio laikotarpio pajamos ne didesnės kaip 300 000 eurų;
 • vienetas neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.

Taip pat gali būti taikomos lengvatos, skatinančios vienetus vykdyti eksperimentinę plėtrą ir mokslinius tyrimus, kino lengvata ir kt.

Pelno mokesčio lengvatoms taikomos įvairios išimtys. Norite pasitikrinti, ar jūsų verslui galėtų būti taikomas mažesnis tarifas? Padėsime viską išsiaiškinti greitai ir paprastai.

Kokios sritys yra finansuojamos, galite sužinoti apsilankę www.esinvesticijos.lt → Finansavimas → Patvirtintos priemonės. Pagal paieškos parametrus pasirinkus jus dominančią sritį, reikėtų pasidomėti priemonių aprašymais, sužinoti, kas gali būti pareiškėjais, kokios turėtų būti vykdomos veiklos projekte ir kitą aktualią informaciją. Išsamesnę informaciją Jums gali suteikti priemonės aprašyme nurodytų atsakingų už priemonės įgyvendinimą institucijų atstovai.

Atkreipiame dėmesį, kad net ir tuo atveju, jei jūsų projektas atitinka priemonės aprašyme įvardytus kriterijus, norėdami gauti finansavimą turite pirmiausiai sulaukti kvietimo konkrečiai priemonei ir remdamiesi reikalavimais pateikti paraišką. Jei Jums aktualus kvietimas dar nėra paskelbtas, galite pasižiūrėti, kokie kvietimai yra planuojami arba susisiekti su atsakingomis institucijomis. Projektai finansuojami keliais būdais (projektų konkursai, tęstinė projektų atranka, regioniniai projektai ir kt.).

Reikalinga ES parama? Gauti ES paramą jūsų idėjai įgyvendinti galime padėti ir mes. Parinksime tinkamiausią priemonę, patarsime, ko reikia norint atitikti keliamus reikalavimus, kartu parengsime sėkmingą verslo planą, koordinuosime visus su ES parama susijusius veiksmus ir rūpinsimės projekto administravimu jau gavus finansavimą. Kreipkitės nemokamai konsultacijai.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas yra skiriamas projektams, kurie prisideda prie 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos tikslų įgyvendinimo, atitinka kvietimuose teikti paraiškas finansuojamoms veikloms bei pareiškėjams nustatytas sąlygas ir yra parengti pagal administruojančių institucijų nustatytus reikalavimus projektams.

Svarbiausios ES struktūrinių fondų 2014-2020 metų laikotarpio investicijų kryptys yra:

 • energetikos ir transporto infrastruktūra;
 • atsinaujinančių energetinių išteklių (AEI) plėtra ir energijos vartojimo efektyvumas;
 • mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas;
 • užimtumo didinimas, kova su skurdu bei socialinė įtrauktis;
 • SVV plėtros sąlygų ir verslumo aplinkos gerinimas;
 • informacinių technologijų plėtra.

Reikalinga ES parama? Reikia pagalbos? Padėsime – kreipkitės nemokamai konsultacijai.

ES parama gali būti skiriama tiek pradedantiems verslą, tiek jį plečiantiems.

Jei pradedate savo verslą, galite pasinaudoti:

 • Finansine parama verslo pradžiai „Verslumo skatinimas 2014-2020“: lengvatinėmis paskolomis iki 25000 Eur, nemokamomis konsultacijomis verslo steigimo klausimais fiziniams asmenims ir įmonėms iki 1 metų. Šį fondą administruoja Lietuvos centrinė kredito unija – kreipkitės į artimiausią savo regiono padalinį. Norėdamas gauti bet kokią paskolą kredito unijoje, fizinis asmuo turi tapti kredito unijos nariu, o juridinis asmuo asocijuotu kredito unijos nariu.

Jei plečiate savo verslą, galite:

 • pasinaudoti INVEGA (garantijos, palūkanų kompensavimas) ir kredito įstaigų (lengvatinės paskolos, pasidalytos rizikos paskolos, portfelinės garantijos paskoloms, portfelinės garantijos lizingui) teikiamomis finansinėmis priemonėmis.
 • dalyvauti konkursiniuose kvietimuose: teikti paraiškas ir gauti subsidijas. Dalyvaukite jau paskelbtuose kvietimuose bei sekite kvietimų teikti paraiškas planą. Kvietimus administruoja ir konsultacijas paraiškų rengimo bei projektų įgyvendinimo klausimais teikia Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) (verslo projektai) ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra  MITA (verslo inovacijų projektai).
 • dalyvauti Viešuosiuose pirkimuose ir teikti paslaugas projektų vykdytojams (perkančiosioms ir neperkančiosioms organizacijoms).

Informaciją apie patvirtintas ir planuojamas ES investicijų priemones verslui rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tinklapyje. Jei reikalinga ES parama ir susigaudyti sunku – mielai padėsime pasirinkti tinkamiausią investicijų priemonę ir sutvarkyti visus reikalingus dokumentus ES paramai gauti.

Reikia pagalbos? Padėsime – kreipkitės nemokamai konsultacijai.

2019 m. vasario 7 d. Finansų ministerijoje vyko ministerijų atstovų susitikimas, kuriame buvo pristatytos 2021–2027 metų ES fondų investicijų veiksmų programos rengimo gairės. Planuojama, jog metų pabaigoje Lietuva jau turės parengtą naujos veiksmų programos projektą.

ES investicijų dėka bus kuriama pažangesnė Lietuva, skatinant:

 • inovacijas;
 • skaitmenizaciją;
 • ekonomikos pertvarką;
 • paramą mažosioms bei vidutinėms įmonėms;
 • aplinkos tausojimą;
 • anglies dioksido emisijos mažinimą;
 • atsinaujinančius energijos išteklius;
 • kovą su klimato kaita;
 • strateginio transportavimo diegimą;
 • skaitmeninių tinklų diegimą;
 • socialinį atsakingumą;
 • užimtumo, švietimo, įgūdžių, socialinės įtraukties ir sveikatos paslaugų projektus;
 • vietos lygmens plėtros strategijų kūrimą;
 • tvarią miestų plėtrą visoje ES.

Reikia pagalbos ES paramai gauti? Padėsime – kreipkitės nemokamai konsultacijai.

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite nemokamus priminimus apie svarbiausius finansinius įvykius

Dėkojame, užregistravome Jus pranešimams apie svarbius finansinius įvykius gauti.
Šis el. pašto adresas jau užregistruotas.