Paslaugos

Gaukite pirmą konsultaciją nemokamai

Verslo ir finansinės konsultacijos

Priimti teisingus sprendimus paprasta, kai turi profesionalų patarėją. Padėsime rasti greitą ir tikslų atsakymą iškilus bet kokiam klausimui: kokią juridinio vieneto formą pasirinkti, kaip pasinaudoti mokesčių lengvatomis, surašyti veiklos dokumentus, gauti ES paramą ir daugiau.

Buhalterinė apskaita

Patikėję buhalterinės apskaitos darbus mums visą savo dėmesį ir energiją galėsite skirti verslo vystymui. Sutvarkysime jūsų įmonės apskaitą, padėsime parengti visus reikalingus dokumentus, laiku sumokėti mokesčius ir nesirūpinti, kaip naviguoti sudėtingose Sodros ir VMI sistemose.

Europos Sąjungos paramos gavimas

Turite verslo idėją? Padėsime rasti lėšų jai įgyvendinti. Parinksime tinkamiausią ES priemonę, patarsime, ko reikia norint atitikti keliamus reikalavimus, kartu parengsime sėkmingą verslo planą, koordinuosime visus su parama susijusius veiksmus ir rūpinsimės projekto administravimu jau gavus finansavimą.

Informacinių sistemų konsultavimas

Užtenka žinoti, kad reikia informacinės sistemos – visu kitu pasirūpinsime mes. Padėsime suformuluoti veiklos ar dokumentų valdymo sistemos reikalavimus, parengti viešojo pirkimo dokumentus ir profesionaliai įvertinti, kuris iš gautų pasiūlymas tinkamiausias jums.

Kaip užregistruoti įmonę
Kokią juridinio vieneto formą pasirinkti
Kokius mokesčius mokėti, kaip optimaliau
Kam ir kokios pelno mokesčio lengvatos taikomos
Kada reikia registruotis PVM mokėtoju, kaip tą padaryti
Kokios galimybės gauti ES paramą, pagal kokias finansines priemones
Kaip surašyti veiklos dokumentus: įsakymus, darbo sutartis, akcininkų susirinkimo protokolus ir kt.
Finansinių ataskaitų sudarymas

Balansas
Pelno (nuostolių) ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
Aiškinamasis raštas

Turto apskaita

Atsargų apskaita
Ilgalaikio turto apskaita
Nematerialaus turto apskaita
Biologinio turto apskaita
Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaita

Pajamų ir sąnaudų apskaita

Pardavimų pajamų apskaita
Pardavimų, bendrųjų ir administracinės veiklos sąnaudų apskaita
Finansinės ir investicinės veiklos pajamų apskaita
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų apskaita

Darbo užmokesčio apskaita

Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas
Darbo užmokesčio apskaičiavimas
Ataskaitų Sodrai sudarymas ir pateikimas
Mėnesinių ir metinių ataskaitų VMI sudarymas ir pateikimas
Mokėjimo pavedimų darbuotojams parengimas

Ataskaitų VMI sudarymas ir pateikimas

i.SAF registrų sudarymas ir pateikimas
PVM deklaracijų sudarymas ir pateikimas
Kitų metinių ir mėnesinių ataskaitų sudarymas ir pateikimas

Poreikio analizė ir reikiamos ES priemonės parinkimas
Pasitikrinimas, ar tenkinami finansavimo sąlygų aprašo reikalavimai, patarimai, ką padaryti, kad būtų tenkinami reikalavimai, kaip gauti daugiau vertinimo balų.
Paraiškų, verslo planų rengimas ES paramai gauti
Veiksmų koordinavimas su administruojančia institucija iki paramos gavimo
Vykdomo projekto administravimo paslauga
Konsultacijos IS pasirinkimo klausimais (veiklos valdymo sistemos, dokumentų valdymo sistemos ir kt.)
Informacinių sistemų reikalavimų specifikavimas
Konsultacijos ir pagalba organizuojant IS pirkimo procedūras
Konsultacijos ir pagalba rengiant IS pirkimo dokumentus
Konsultacijos ir pagalba vertinant pirkimui pateiktus pasiūlymus

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite nemokamus priminimus apie svarbiausius finansinius įvykius

Dėkojame, užregistravome Jus pranešimams apie svarbius finansinius įvykius gauti.
Šis el. pašto adresas jau užregistruotas.